Grono pedagogiczne – rok szkolny 2022/2023

Nazwisko i imięPrzedmiot
mgr Sebastian PatrzekDyrektor szkoły
Informatyka
mgr Marzanna KobyłeckaWychowanie przedszkolne
mgr Bogusława JopaWychowawca klasy I
mgr Eugenia SobczakWychowawca klasy II
Wychowanie do życia w rodzinie
Rewalidacja
mgr Anna StanowskaWychowawca klasy III
Kółko taneczne
mgr Anna BułatWychowawca klasy IV
Matematyka
mgr Katarzyna KosińskaWychowawca klasy V
Historia
Technika
Biblioteka
mgr Tomasz GąszczykWychowawca klasy VI
Pedagog
Język angielski
mgr Marzena BlicharzWychowawca klasy VII
Język polski
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
mgr Ryszard SrokaWychowawca klasy VIII
Matematyka
mgr Katarzyna ŁykoJęzyk polski
Wiedza o społeczeństwie
Doradztwo zawodowe
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Natalia AndrzejewskaJęzyk angielski
Chemia
Geografia
mgr Joanna CieślickaBiologia
Przyroda
Fizyka
Zajęcia Einstein
mgr Adrianna Działak – PatrzekMuzyka
mgr Mariusz KarmelitaWychowanie fizyczne
mgr Iwona KostrzewskaPlastyka
mgr Barbara MarzyńskaLogopedia
mgr Marek PastwaJęzyk niemiecki
mgr Aneta PiotrowskaReligia
mgr Joanna WojciechowskaMatematyka
Nauczyciel wspomagający
Rewalidacja