Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2022r.
Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2022 r.
Ferie zimowe30 stycznia – 12 lutego 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna6 kwietnia–11 kwietnia 2023 r.
Egzamin ósmoklasisty23-25 maja 2023r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach23 czerwca 2023 r.
Ferie letnie24 czerwca-31 sierpnia 2023 r.