Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych4 września 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2023 r.
Ferie zimowe12 lutego – 25 lutego 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
Egzamin ósmoklasisty14-16 maja 2024r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach21 czerwca 2024 r.
Ferie letnie21 czerwca-31 sierpnia 2024 r.