Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Szanowni Państwo, w celu zapisania dziecka do Oddziału Przedszkolnego lub klasy I w naszej szkole prosimy o pobranie i wypełnienie poniższych formularzy:

  • karta zapisu dziecka do Oddziału Przedszkolnego WNIOSEK 1
  • deklaracja o kontynuacji uczęszczania do  Oddziału Przedszkolnego WNIOSEK 2
  • karta zapisu dziecka do klasy I WNIOSEK 3

 

 

 

 

STATUT SZKOŁY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY